Regulamin

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Usługodawca -Mindful Psychology Anna Szarek, 8262037936

formy płatności obsługiwane przez płatności online blue media

PAYBYLINK

PAYBYLINK

SZYBKI PRZELEW

SZYBKI PRZELEW

PŁATNOŚĆ KARTĄ

PŁATNOŚĆ KARTĄ
© 2022. All rights reserved by The Village Network