Regulamin

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Usługodawca -Wioska Blisko Dziecka Magdalena Wilk, 7171776745, Aleja Kraśnicka 133, 20-718 Lublin

formy płatności obsługiwane przez płatności online blue media

PAYBYLINK

PAYBYLINK

SZYBKI PRZELEW

SZYBKI PRZELEW

PŁATNOŚĆ KARTĄ

PŁATNOŚĆ KARTĄ
© 2022. All rights reserved by The Village Network