Regulamin

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Usługodawca -, beata.r.beier@wioski.co

formy płatności obsługiwane przez płatności online blue media

PAYBYLINK

PAYBYLINK

SZYBKI PRZELEW

SZYBKI PRZELEW

PŁATNOŚĆ KARTĄ

PŁATNOŚĆ KARTĄ
© 2022. All rights reserved by The Village Network